คอร์สพื้นฐานการซ่อมโทรศัพท์

  • โดย admin
  • ระดับคอร์ส: ระดับเริ่มต้น

คำอธิบาย

อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูลความรู้พื้นฐานสำหรับช่างมือใหม่

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

2 บทเรียน01h 30m

ความรู้ทั่วไป

ร่างบทเรียน
ร่างบทเรียน

ความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์

ความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์

แนะนำแหล่งจำหน่ายสินค้าและบริการ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.46 (26 ดาว)

4 คอร์ส

5 ผู้เรียน

900 ฿

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล

Enrolment validity: Lifetime

ติดต่อสอบถาม